BigCommerce logo

Rapporter ulovligt indhold

Dette websted indeholder oplysninger, der er gældende for EU's Lov om digitale tjenester (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/​2065 af 19. oktober 2022 om et fælles marked for digitale tjenester og om ændring af direktiv 2000/​31/​EF) ("DSA").

Udpeget kontaktpunkt

I overensstemmelse med artikel 11 og 12 i DSA er e-mailadressen DSAcompliance@bigcommerce.com blevet udpeget som BigCommerces kontaktpunkt for kommunikation med medlemsstaternes myndigheder, Europa-Kommissionen, Det Europæiske Råd for Digitale Tjenester og modtagere af tjenesten. DSA-meddelelser sendt til BigCommerce skal være på engelsk.

Portal til indberetninger og handlinger

I overensstemmelse med artikel 16 i DSA kan regeringsrepræsentanter, betroede indberettere og offentligheden bruge nedenstående link til at indsende indberetninger om ulovligt indhold på enten vores hjemmeside eller vores forhandleres hjemmesider.

Muligheder for at klage

I henhold til DSA har de, der indsender indberetninger, ret til at modtage oplysninger om tilgængelige klagemuligheder i forbindelse med bestemte afgørelser truffet af BigCommerce. Hvis du tidligere har indsendt en indberetning i henhold til DSA via ovenstående portal for indberetning og handling, har modtaget en meddelelse om afgørelsen og er bekymret over resultatet, kan du indsende en klage.